Omegaquant

Næringsstatus - selvprøvetaking via bloddråpe

Salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra omegaquant.no til forbrukere og registrerte firma i Norge. Salgsbetingelsene er sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet. Selger («vi») er: Vikle Ut AS, Hyggenhagan 1, 3442 Hyggen, tlf: 92996405, e-post: info@omegaquant.no. Organisasjonsnummer i Brønnøysund-registeret er: 917130493. Kjøper («du») er: Personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Du må ha fylt 18 år for å kunne bestille fra omegaquant.no.

Bestilling 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi mottar bestillingen, vil vi bekrefte ordren ved å sende en automatisk ordrebekreftelse til den oppgitte e-postadressen. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, og sjekk om ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestilling. Dette inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet i tillegg til varene, dvs. porto, frakt, ekspedisjon, emballasje m.m. Vi forbeholder oss retten til å endre priser på produkter. Eventuelle prisendringer som skjer etter tidspunkt for bestillingen, og som ikke skyldes feil (se under), får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil større enn 10% vil ordren bli endret eller slettet. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Skrivefeil og/eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon i nettbutikk. Tilbud gjelder så lenge lageret rekker eller innenfor en oppgitt tilbudsperiode. Dersom et produkt er utsolgt, vil vi bestrebe oss på å skaffe dette eller gi beskjed om kansellering av ordre. Ved utsolgtsituasjon vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hvor raskt vi kan skaffe produktet eller tilsvarende produkt. Du kan da velge å akseptere det nye tilbudet eller kansellere bestillingen.

Frakt 

Vi bruker Posten og Bring. Små og lette sendinger leveres med vanlig postgang. Dette forutsetter at det er plass til pakken i din postkasse. Større forsendelser sendes med Bring, og med full sporing. Privatpersoner henter på vanlig hentested (posten/post i butikk). Du kan også selv bestille hjemkjøring på posten.no. Firmakunder får pakken levert på døren. Frakt og administrasjonskostnader for kjøp har fastpris kr.49,- for alle forsendelser.

Betaling

Bestillinger for privatpersoner betales med Vipps/kort før varen sendes fra vårt lager. Klinikker, butikker og andre utsalgssteder får tilsendt faktura utsted til firma med gyldig organisasjonsnummer i Norge. Betalingsbetingelser fremkommer på faktura, og bestillingen avtales på e-post/tlf.

Levering

Ordre blir normalt pakket og sendt påfølgende virkedag. Leveringstiden vil være etter Bring.no sine retningslinjer. Ved utsolgtsituasjon, vil du få beskjed på oppgitt e-postadresse. Om pakken ikke er mottatt innen 7 dager, ta kontakt med oss på tlf 92996405 eller send epost til info@omegaquant.no.

Personopplysninger

Vikle Ut er ansvarlig for oppbevaring av de personopplysningene du oppgir. Denne informasjonen blir brukt for å gi deg best mulig service. Personopplysningene vil kunne brukes så lenge du er aktiv kunde hos oss. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Som kunde i nettbutikken, samtykker du til at dine personopplysninger, samt opplysninger om dine kjøp hos oss, innhentes, lagres og behandles for å administrere kundeforholdet. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt. Opplysningen overføres ikke til noen tredjepart uten ditt samtykke, med unntak for til Vipps (betaling) og regnskap. Som kunde har du rett til å få informasjon fra oss om hvilke personopplysninger som oppbevares, samt å få disse rettet ved feil. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til ovennevnte behandling da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Som kunde i nettbutikken, samtykker du til at vi kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, sende deg nyhetsmail og markedsføring for produkter. De som ikke ønsker å motta nyhetsmail, kan når som helst kontakte oss og kreve denne markedsføringen stanset. Du er ansvarlig for å oppgi riktige opplysninger ved bestilling og kjøp i nettbutikken. Vi fraskriver oss ansvar for ethvert problem som måtte oppstå som følge av feil i opplysninger du har registrert. Henvendelser om dine personopplysninger kan sendes til e-post: info@omegaquant.no.

Reklamasjon

Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at du mottok varen. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Ved eventuelle tvister følger vi Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at varen(e) er mottatt i retur. Ved reklamasjon, henvend deg til oss på tlf. 92996405 eller info@omegaquant.no.

Angrerett ved kjøp på nett

Forbrukere har angrerett i 14 dager når de handler på nett. Fristen løper fra dagen etter at varen er mottatt. Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler for medisinsk utstyr, og at det ikke er angrerett på dette. Vanlige angrerettsregler: Forbruker kan angre uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker betale selv, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen. Angreretten forutsetter, at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. Følgende varer er unntatt fra lov om angrerett (LOV-2014-06-20-27)

f.levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,
§22.Unntak fra angreretten

Det er derfor ingen angrerett på kjøp fra dette nettstedet.

Ved retur av varer i forbindelse med reklamasjoner, sendes varene til: Vikle Ut AS, Hyggenhagan 1, 3442 Hyggen. 

Uavhentede pakker: Du vil bli belastet med et gebyr på kr 250,- for uavhentede pakker pga returporto og merarbeidet dette medfører.